ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ E-SHOP

Το ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να αναφερθεί κάποιος σε ένα διαδικτυακό τόπο μέσω του οποίου πραγματοποιούνται πωλήσεις διαφόρων ειδών…

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ MARKETING

Για να γίνει κατανοητή η έννοια του marketing πρέπει να δοθεί έμφαση στις ανάγκες αλλά και τις επιθυμίες των καταναλωτών, οι οποίες ικανοποιούνται από την οργανωμένη προσπάθεια μίας επιχείρησης ή…

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ E-SHOP

Με τη νέα Δράση, ο προϋπολογισμός της οποίας είναι 80 εκατ. Ευρώ, επιδοτούνται δαπάνες μέχρι 5.000 ευρώ για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop)